Powstanie firmy CM Sprinkler w branży ochrony przeciwpożarowej jest zwieńczeniem wielu lat pracy doświadczonych projektantów i inżynierów.

Celem naszej firmy jest zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa pożarowego dzięki projektowanym i wykonywanym instalacjom gaśniczym, mającym na celu ochronę życia i zdrowia zarówno ludzi, jak i zwierząt, budynków, otoczenia pracy i mieszkań oraz środowiska naturalnego.

Wykrycie niepożądanego źródła ognia w możliwie jak najkrótszym czasie ma decydujące znaczenie dla powodzenia akcji gaśniczej oraz zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i ich bezpiecznej ewakuacji z pomieszczeń zagrożonych,  uniknięcia przerw i zakłóceń w pracy poszczególnych działów, całych firm, jak również jest kluczowe dla uniknięcia lub minimalizowania ewentualnych strat materialnych.

Bezpieczeństwo pożarowe do niedawna jeszcze często niedoceniane i bagatelizowane jest zagadnieniem bardzo złożonym, uwzględniającym wiele czynników zarówno typowo budowlanych, jak i instalacyjnych.

CM Sprinkler stawia sobie w tej materii bardzo wysokie wymagania projektując i wykonując instalacje mające na celu ochronę przed pożarem. Skuteczne zapobieganie i zwalczanie pożarów oparte na wykorzystaniu najnowszych technologii i wiedzy  – to właśnie jest nasza specjalizacja.

Poszczególne działy naszej firmy: projektowy, montażowy oraz serwisowy, CasinoEuro  z powodzeniem profesjonalnie wykonają i zaprojektują dla Państwa, każdą instalację gaśniczą. Korzystając z wieloletniego doświadczonego zespołu pracowników przeprowadzą wszelkie czynności związane z konserwacją i serwisem systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania oraz doradzimy, jak ochronić ludzi oraz mienie przed pożarem.

Zapraszamy Państwa do kontaktu i współpracy.