Instalacja tryskaczowa typu mokrego jest stałym urządzeniem gaśniczym wykorzystującym wodę pod ciśnieniem podawaną przez niezawodne źródło jako środek gaśniczy. Do wykrywania pożaru stosowane są tryskacze (dysze zamknięte elementem termoczułym), rozmieszczone zgodnie z uznaną i stosowaną normą. Podczas działania tryskacz rozprowadza wodę na określonej powierzchni umożliwiając kontrolę lub ugaszenie pożaru. Woda płynąca przez instalację aktywuje alarm informując o działaniu systemu. Zadziałaniu podlegają tylko tryskacze zlokalizowane nad lub przylegające bezpośrednio do źródła pożaru, minimalizując szkody spowodowane wodą.

Instalacja tryskaczowa typu suchego jest stałym urządzeniem gaśniczym wykorzystującym wodę jako środek gaśniczy. Rurociągi instalacji od zaworu kontrolno-alarmowego typu suchego do tryskaczy są wypełnione sprężonym powietrzem lub

For people who wish to give their clients a service that is impactful, original and distinctive, the thesis writer is the professional. For a scholar, the thesis writer is a chance as it provides him an chance make an outstanding impression on potential employers and to get closer to his purpose dissertation helps. A thesis writer’s job is to write, an article which will explain the subject matter thoroughly, in the manner and at the exact same time imparting a sense of substance, uniqueness as well as personal style. Thesis Writer Service – Guaranteed to Sell Your Essay!

azotem. Podsekcja tryskaczowa typu suchego jest instalacją małych rozmiarów bezpośrednio podłączoną do instalacji tryskaczowej typu mokrego. W podsekcji typu suchego wykorzystuje się zawór typu suchego oraz sprężone powietrze jednakże nie zbiera się niezależnych sygnałów alarmowych. Sygnały alarmowe zapewniane są przez główny zawór kontrolno-alarmowy.

Schemat instalacji gaśniczej tryskaczowej typu mokrego, Viking Polska
Opis działania działania instalacji na podstawie przedstawionego powyżej schematu:
Kiedy ulegnie otwarciu tryskacz (1), wypływająca z niego woda podnosi klapę zaworu kontrolno alarmowego (2) i przepływa przez złącze alarmowe (3) do komory opóźniającej (4). Kiedy komora opóźniająca napełni się, woda przepływa do wodnego dzwonu alarmowego (5) i/lub opcjonalnie do wyłącznika ciśnieniowego (6) który włącza elektryczny alarm.