W momencie zadziałania czujnika pożaru o zadanej temperaturze (1), nagromadzone w urządzeniu ciśnienie zostaje uwolnione, co powoduje otwarcie pneumatycznego urządzenia uruchamiającego (2). Powoduje to uwolnienie ciśnienia w komorze zalewowej (3) zaworu i jego otwarcie. Woda przepływa do instalacji rurowej i do urządzeń alarmowych, wyzwalając czujnik ciśnienia (4), co powoduje uruchomienie elektrycznego i/lub hydraulicznego systemu alarmowego. Woda wypływa przez wszystkie otwarte tryskacze lub dysze (5). Podczas pracy zaworu zalewowego, zawór PSOV (6) jest zamknięty pod ciśnieniem, odcinając dopływ wody do komory zalewowej, co powoduje zablokowanie zaworu zalewowego w pozycji otwartej.

Alarm w przypadku takich urządzeń będzie trwał do momentu zatrzymania przepływu wody.

Istnieją także instalacje zraszaczowe uruchamiane manualnie za pomocą dźwigni z linią pneumatyczną, podłączone do zaworu pneumatycznego zwalniającego, który umożliwia wypełnienie rurociągów wodą i wypływ z dyszy otwartej.