Mgła wodna jest to woda rozpylona na bardzo drobne kropelki. Podstawowym parametrem opisującym mgłę wodną jest średnica charakterystyczna kropli. Rozpylanie wody na drobne krople powoduje zwiększenie możliwej do pokrycia wodą powierzchni a co za tym idzie zwiększenie skuteczności gaszenia pożarów.

W Polsce na chwilę obecną nie ma przepisów określających zasady stosowania projektowania i instalowania urządzeń gaśniczych na mgłę wodną. Do projektowania należy więc stosować normy zagraniczne:

-NFPA-750 „Standard on Water Mist Fire Protection Systems”
-VdS 2498 „Guidelines for Water Extinguishing Systems Requirements”
Urządzenia gaśnicze na mgłę wodną składają się z następujących elementów:
– źródło wody i sprężonego gazu
– rurociągi, armatura i zawory
– dysze
– filtry
– system wykrywania, sterowania i kontroli
W zależności od zastosowanego systemu wymagane jest następujące ciśnienie w instalacji (dane wg NFPA):
– niskociśnieniowe, zakres ciśnień do 12,1 bar
– średniociśnieniowe, zakres ciśnień od 12,1 do 34,5 bar
– wysokociśnieniowe, zakres ciśnień powyżej 34,5bar

Rurociągi rozprowadzające wodę, zgodnie z NFPA-750 mogą być wykonane ze stali lub miedzi o potwierdzonej wytrzymałości na dane ciśnienie.

Dysze stanowią najistotniejszą część urządzenia. Ich zadaniem jest rozpylenie i ukierunkowanie strumienia wody. Dysze dzielą się na automatyczne oraz nieautomatyczne (czyli otwarte). Automatyczna dysza uruchamiana jest poprzez pęknięcie ampułki z cieczą pod wpływem projektowej temperatury. W przypadku systemu dysz otwartych, cały system lub wyodrębniona grupa jest uruchamiana poprzez niezależny system detekcji.

System wykrywania, sterowania i kontroli jest niezbędnym elementem w przypadku zastosowania systemu dysz otwartych. Jego zadaniem jest odebranie sygnału z detektora temperatury/dymu oraz otwarcie zaworu umożliwiając wypływ wody. Dodatkowym zadaniem tego systemu jest alarmowanie oraz sygnalizowanie pożaru.

Instalacje gaśnicze mgły wodnej.

Urządzenia gaśnicze na mgłę wodną składają się z następujących elementów:
a) Źródło wody i sprężonego gazu
b) Rurociągi, armatura i zawory
c) Dysze
d) Filtry
e) System wykrywania,

A book report is a written document outlining the concepts, thoughts, etc., used in a particular chapter of your book. These reports based on what readers say on your publication, or may be written based on your ideas. They can be created according to your dissertation service research notes. Here is something that will surely provide you with more ideas to keep your book interesting.

sterowania i kontroli