Ponieważ instalacje przeciwpożarowe odgrywają w budynku bardzo istotną rolę, warto poznać ich elementy, zasadę działania i podstawy projektowania.

Niniejszy dział ma na celu przybliżenie istoty instalacji przeciwpożarowych. Na jego łamach prezentujemy Państwu sposoby zwalczania i zapobiegania pożarom, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

Instalacje gaśnicze gazowe
Instalacje pianowe
Instalacje mgły wodnej
Instalacje gaśnicze zraszaczowe
Instalacje gaśnicze tryskaczowe
Technologia pompowni przeciwpożarowe