Źródło zasilania instalacji tryskaczowej w wodę jest sercem całej instalacji. To od niego zależy, czy do instalacji dotrze właściwa ilość wody, czy ciśnienie wody będzie wystarczające do jej poprawnego zadziałania oraz czy instalacja będzie działać w limicie czasowym wymaganym przez daną normę lub też odpowiednio dłużej. Zasilanie w wodę powinno zapewnić wymagane ciśnienie i przepływy wystarczające do zasilania instalacji tryskaczowej co najmniej przez projektowane czasy działania, a wszystko to zależne od klasyfikacji zagrożenia pożarowego.

Rodzaje źródeł zasilania według normy NFPA-13:

 • podłączenie do zewnętrznej sieci wodociągowej,
 • pompa pożarowa,
 • zbiornik ciśnieniowy (hydrofor),
 • zbiornik grawitacyjny,
 • podłączenie do rzek, jezior, sztucznych zbiorników retencyjnych utworzonych przy zaporach rzecznych, cieków wodnych.

Sposoby zasilania:

Zasilanie pojedyncze:

 • instalacja wodociągowa,
 • instalacja wodociągowa z jedną lub wieloma pompami podnoszącymi ciśnienie,
 • hydrofor – dozwolony tylko przy zagrożeniu pożarowym LH i OH1 (wg VdS CEA i PN EN),
 • zbiornik grawitacyjny,
 • zbiornik z jedną lub wieloma pompami,
 • niewyczerpalne źródło wody z jedną lub wieloma pompami.

Zasilanie pojedyncze z podwyższoną niezawodnością działania:

Według normy NFPA-13, rozdział 23 każdy automatyczny system tryskaczowy musi zawierać co najmniej jedno źródło automatycznego zasilania w wodę.

W praktyce jako źródło zasilania najczęściej przyjmuje się co najmniej jeden zbiornik zapasu wody i dwie pompy pożarowe. Wybierając jedno źródło zasilania warto zastanowić się nad sytuacją, gdy zbiornik lub pompa podlegają okresowej konserwacji – instalacja w tym czasie nie działa, a więc budynek nie jest zabezpieczony zgodnie z wytycznymi normy NFPA-13.

Budynek pompowni kontenerowej, na zewnętrznej elewacji widoczne przyłącze dla straży pożarnej.

Na zdjęciu widoczne: dwa akumulatory do rozruchy pompy diesla, po prawej stronie przy ścianie pompa „dobijająca” – utrzymująca stałe ciśnienie w instalacji, rurociąg testowy układu zasilania (pod stropem), rurociąg ssawny pompy, prowadzony ze wzniosem w kierunku pompy.

Silnik wysokoprężny w pompowni przeciwpożarowej.

Układ startowy pompy wysokoprężnej.